Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Alfa 2 Antiplasmin

Test Bilgileri

Alfa 2 Antiplasmin

  •   Yöntem : FOT (Fotometri)
  •   Örnek Türü : Plazma (Sitrat)
  •   Örnek Tüpü : Mavi Kapak
  •   Örnek Miktarı : 2 mL
  •   Saklama Koşulları : -20 °C de 1 ay gün
  •   SUT Kod : _
  •   Çalışma Günü : Çarşamba
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : 20 gün sonra
  •   Red Kriterleri : _

test-ayrıntı