Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi

Test Bilgileri

Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi

  •   Yöntem : JE (Jel Elektroforezi)
  •   Örnek Türü : Serum
  •   Örnek Tüpü : Sarı Kapak
  •   Örnek Miktarı : 2 mL
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 15 gün gün
  •   SUT Kod : L100730
  •   Çalışma Günü : Perşembe
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : 12 gün sonra 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemoliz

test-ayrıntı