Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Test Bilgileri

Altın (Au)

  •   Yöntem : AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrometri)
  •   Örnek Türü : Serum (Eser E.)
  •   Örnek Tüpü : Lacivert Kapak
  •   Örnek Miktarı : 2 mL
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 15 gün gün
  •   SUT Kod : _
  •   Çalışma Günü : Hergün
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : 30 gün sonra 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemolizli numuneler

test-ayrıntı