Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)

Test Bilgileri

Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)

  •   Yöntem : RIA (Radio Immunoassay)
  •   Örnek Türü : Serum
  •   Örnek Tüpü : Sarı Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL / Min.(500 µL)
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 1 gün, -20°C de 2 ay gün
  •   SUT Kod : _
  •   Çalışma Günü : Çarşamba
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Ertesi gün 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemolizli örnek kabul edilmez.

test-ayrıntı