Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

TNF Alfa (Tümör Necrosis Faktör, Alfa)

Test Bilgileri

TNF Alfa (Tümör Necrosis Faktör, Alfa)

  •   Yöntem : FC (Flow Cytometry)
  •   Örnek Türü : Tam Kan (Li Heparin)
  •   Örnek Tüpü : Yeşil Kapak
  •   Örnek Miktarı : 15 mL
  •   Saklama Koşulları : Oda ısısnda 3 gün gün
  •   SUT Kod : _
  •   Çalışma Günü : Çarşamba
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Pazartesi 18:00
  •   Red Kriterleri : Pıhtılı örnek, oda ısısında gönderilmeyen örnek.

test-ayrıntı