Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Toxoplasma IgG Avidite

Test Bilgileri

Toxoplasma IgG Avidite

  •   Yöntem : ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)
  •   Örnek Türü : Serum
  •   Örnek Tüpü : Sarı Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL
  •   Saklama Koşulları : Oda ısısında 3 gün, 2-8 °C de 21 gün, -20 °C de 3 ay gün
  •   SUT Kod : 908070
  •   Çalışma Günü : Her gün
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Ertesi gün 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemoliz

test-ayrıntı