Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Vasoaktif İntestinal Peptid

Test Bilgileri

Vasoaktif İntestinal Peptid

  •   Yöntem : RIA (Radio Immunoassay)
  •   Örnek Türü : Plazma (EDTA)
  •   Örnek Tüpü : Mor Kapak
  •   Örnek Miktarı : 2 mL
  •   Saklama Koşulları : -20 °C de 10 gün gün
  •   SUT Kod : _
  •   Çalışma Günü : Perşembe
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : 15 gün sonra 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemoliz

test-ayrıntı