Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Yersinia IgG Antikoru

Test Bilgileri

Yersinia IgG Antikoru

  •   Yöntem : IFT (İndirekt Floresan Antikor Tekniği)
  •   Örnek Türü : Serum
  •   Örnek Tüpü : Sarı Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL / Min.(500 µL)
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 14 gün gün
  •   SUT Kod : _
  •   Çalışma Günü : Salı
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : 4 gün sonra 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemoliz, lipemik ve ikterik numune

test-ayrıntı