Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru, Anti Mikrozomal Antikor)

Test Bilgileri

Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru, Anti Mikrozomal Antikor)

  •   Yöntem : CMIA (Kemilüminesan Mikropartikül Immunoassay)
  •   Örnek Türü : Serum
  •   Örnek Tüpü : Sarı Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL / Min.(400 µL)
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 3 gün, -20 °C de 1 ay gün
  •   SUT Kod : L107060
  •   Çalışma Günü : Her gün 13:00
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Ertesi gün 18:00
  •   Red Kriterleri : _

test-ayrıntı