Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)

Test Bilgileri

aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)

  •   Yöntem : KOAG (Koagülometrik)
  •   Örnek Türü : Plazma (Sitrat)
  •   Örnek Tüpü : Mavi Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL
  •   Saklama Koşulları : Oda ısısında 8 saat, -20 °C de 1 ay gün
  •   SUT Kod : L101050
  •   Çalışma Günü : Her gün 13:00
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Aynı gün 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemoliz

test-ayrıntı