Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Arilsülfataz A, İdrar (Spot)

Test Bilgileri

Arilsülfataz A, İdrar (Spot)

  •   Yöntem : FOT (Fotometri)
  •   Örnek Türü : İdrar (Spot)
  •   Örnek Tüpü : İdrar Kabı
  •   Örnek Miktarı : 10 mL
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 7 gün gün
  •   SUT Kod : L101090
  •   Çalışma Günü : Perşembe
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : 12 gün sonra 18:00
  •   Red Kriterleri : _

test-ayrıntı