Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Test Bilgileri

Arsenik (As)

  •   Yöntem : ICP MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)
  •   Örnek Türü : Tam Kan (EDTA)
  •   Örnek Tüpü : Mor Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL / Min.(300 µl)
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 14 gün gün
  •   SUT Kod : L101190
  •   Çalışma Günü : Pazartesi
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Ertesi gün 18:00
  •   Red Kriterleri : _

test-ayrıntı