Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No: 211 Kat 6 & Kat 3 34381 Şişli/İstanbul

  • Özkaya

Asit Fosfataz (ACP)

Test Bilgileri

Asit Fosfataz (ACP)

  •   Yöntem : SP (Spektrofotometri)
  •   Örnek Türü : Serum
  •   Örnek Tüpü : Sarı Kapak
  •   Örnek Miktarı : 1 mL / Min.(300 µL)
  •   Saklama Koşulları : 2-8 °C de 1 gün gün
  •   SUT Kod : L101250
  •   Çalışma Günü : Her gün 13:00
  •   Çalışma/ Raporlama Süresi : Aynı gün 18:00
  •   Red Kriterleri : Hemoliz

test-ayrıntı